תקנון

נהלים וסדרי הרשמה
השלמת השכלה, לימודי תעודה ושפות

1. פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים
2. במידה ויבוטל קורס ע" הלומד, טרם השתתף – דמי הרישום אינם מוחזרים
3. דמי הרישום תקפים ללומד שממשיך לימודיו ברצף
4. ביטול השתתפות בקורסים- לאחר שהתלמיד נכח 1 שעור מקסימום- יחויב הלומד בתשלום של 20% מסכום הקורס, מלבד החיוב בדמי הרישום.
5. ניתן להקפיא קורס ולא לבטלו, כאשר מימושו שנית יהיה מותנה בפתיחת קורס נוסף, ועד שנה מתאריך ההקפאה. ההקפאה תעשה אך ורק במסיבות רפואיות/אישיות, ותוגש בכתב להנהלה.
6. בקורסים הכרוכים במבחנים- קורס חינם יינתן למי שנכשל, וזאת בתנאי שהלומד נכח 85% לפחות, ויהיה ניתן למימוש תוך שנה מסיום הקורס ובתנאי שנפתח קורס.
7. התשלום לבחינות הינו בנפרד ומוגבל בתאריכי יעד. באחריותו של הלומד לעקוב אחר הנחיות המכללה בנושא. המכללה לא תישא באחריות כלפי לומד שפספס את מועד התשלום.
8. אין המכללה מנפיקה חומרי לימוד. על הלומדים מוטלת החובה לרכוש את ספרי הלימוד בנפרד מהתשלום לשכר הלימוד.
9. אין המכללה נושאת באחריות על כישלונו של תלמיד, אשר לא הגיע עם חומר לימוד לכתה, לא עמד במטלות, לא הכין שעורי בית, איחר לשעורים והחסיר.
10. המכללה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תאריכי המפגשים וימי הלימוד בקורס בהתאם לנסיבות הקורס.

שלחו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם
צרף קובץ
רשת ערים לומדות, בת ים עיר לומדת