top of page

בין פילוסופיה לקבלה

מהי אמונה באלוהים?


מרצה: ישראל פיבקו, מרצה בכיר לפילוסופיה יהודית ותנ"ך

ימי ג' בין השעות 11.00-12.30


העולם האנושי בדרך כלל מתחלק בין אנשים המאמינים באלוהים וכאלה השוללים את קיומו.

מי ומה הוא אלוהים? במסגרת ההרצאות השנה נעקוב אחר ההגדרות השונות של אלוהים בתולדות עם ישראל, נעמוד על ההבדלים המשמעותיים בהגדרת האמונה באלוהים בין היהודים הנוצרים והמוסלמים.


  • מהם הגורמים לאמונה באלוהים?

  • אלוהי המיתוס מול אלוהי אפלטון ואריסטו

  • מי הוא האלוהים בתנ"ך

  • אלוהי קהלת מול אלוהי איוב

  • מי הוא האלוהים המתגלה בחז"ל


תאריכי מפגשים:

24.10.23, 7.11.23, 28.11.23, 19.12.23, 2.1.24, 16.1.24, 13.2.24 מחיר: 270 ש"ח (7 מפגשים)bottom of page