top of page

משפטים גדולים בהיסטוריה

מרצה: אלון קליבנוב- היסטוריון צבאי המציג את ההיסטוריה בראי האמנות והתרבות

 

ימי ד' בין השעה 11.00-12.30

 

6.3.24 "אני מאשים!!" – משפט דרייפוס

20.3.24 עלילת הדם האחרונה – משפט בייליס

3.4.24 חפים מפשע בצל הגרדום- סאקו וואנטצי

1.5.24 הגנרל שהעמיד עצמו לדין- בילי מיטשל

15.5.24 בערות מול קדמה- משפט הקופים

29.5.24 צדק, או "צדק של מנצחים"? משפטי נירנברג

19.6.24 אתל ויוליוס רוזנברג- מרגלים או קורבנות המלחמה הקרה?

3.7.24   אדולף אייכמן- שישה מיליון קטגורים

 

 מחיר: 300 ₪ (8 מפגשים)

Comments


bottom of page