רוסית למתחילים

ימי ב' בין השעות 17.30-20.45

מדברים רוסית מהמפגש הראשון ומתקדמים לניהול שיחה בסיסית.