top of page

תהיל"ה – השלמת השכלת יסוד

בפיקוח משרד החינוך- האגף לחינוך מבוגרים

 ימי ג' בין השעות 18.00-19.30


תוכנית לימוד המיועדת ללומדים בוגרים ברמת יסוד, הזקוקים לחיזוק בשפה העברית. השעורים מועברים בצורה חוויתית.


  • תחילת לימודים: נובמבר 2025

  • סיום לימודים: יוני 2025

  • נדרש מבחן מיון רמה 


מחיר: 1000 ₪ (100 מפגשים)


Comments


bottom of page