top of page

תנ"ך - אהבה ותשוקה בתנ"ך
מרצה: ישראל פיבקו, מרצה בכיר לפילוסופיה יהודית ותנ"ך

ימי ג' בין השעות 11.00-12.30


בסדרת הרצאות זו נעקוב אחר סיפורי אהבה בתנ"ך ונגלה שיש דרכים שונות לאהבה. יש אהבות נשגבות ויש אהבות מרירות. לפעמים יש תיאורים בוטים ולפעמים תיאורים מאופקים.


הנושאים:

  • היחס לעירום בסיפור אדם וחווה

  • יחסי אח ואחות? אהבת שרה ואברהם

  • משולש אהבה- יעקב, רחל ולאה

  • האם יש אהבת אמת? דוד ויהונתן

  • האם היחסים בין דוד ובת שבע היו בהסכמה?

  • יחסי תאווה- יהודה פוגש את תמר

  • אמנון ותמר- יחסים אסורים במשפחה

  • שיר השירים- שירי תאווה או אהבה?

 

תאריכי מפגשים:

11.2.25 ,28.1.25 ,14.1.25 ,31.12.24 ,17.12.24 ,3.12.24 ,19.11.24 ,5.11.24


מחיר: 300 ₪ (8 מפגשים)


Comentarios


bottom of page