top of page

תנ"ך כאן ועכשיו

היפים, התמימים והערמומיים, מנהיגים ומונהגים בעולם התנ"ך
מרצה: ישראל פיבקו, מרצה בכיר לפילוסופיה יהודית ותנ"ך

ימי ג' בין השעות 11.00-12.30


ספר התנ"ך מתחיל מבריאת העולם ומסתיים בחורבן בית המקדש.

לאורך הדורות מתוארות דמויות שונות- חלקן היו תמימות, חלקן ערמומיות, וחלקן יפות.

בסדרת הרצאות אלו אנחנו נעקוב אחר דמויות שונות בתנ"ך נחשוף את אופיין המשתנה, וננסה ללמוד מה כל דמות מבשרת לנו.


  • האם הנחש היה באמת ערמומי?

  • מה בין חווה ופנדורא?

  • את מי באמת אהבה שרה?

  • מה בין לוט וסדום?

  • האם באמת אברהם אבינו היה איש ישר?

  • האם יצחק היה באמת תמים?

  • עשיו הצדיק ויעקב הרשע

  • אשת פוטיפר האישה המפתה


תאריכי מפגשים:


**נושאי השעורים תלויים בקצב התקדמות הקבוצה וניתן להצטרף בכל שלב


תאריכי המפגשים:


31.10.23, 17.10.23, ,21.11.23, 5.12.23, 26.12.23, 9.1.24, 23.1.24 6.2.24מחיר: 300 ₪ (8 מפגשים)bottom of page