top of page
Image by Green Chameleon

תקנון המכללה

לימודי תעודה/קורסי הכשרה מקצועיים

צוות מכללת בת – ים רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ושביעות רצונו.

תקנון זה נועד למנוע אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות טוב והיעיל ביותר.

 

 1. השלמת השכלה, הכשרה מקצועית, שפות

 

 1. פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים

 2. במידה ויבוטל הרישום ע"י הלומד, טרם השתתף – דמי הרישום אינם מוחזרים

 3. ביטול השתתפות בקורסים- לאחר שהתלמיד נכח שני שעורים לפחות- יחויב הלומד בתשלום של 20% מסכום הקורס, מלבד החיוב בדמי הרישום.

 4. ניתן להקפיא קורס ולא לבטלו, כאשר מימושו שנית יהיה מותנה בפתיחת קורס נוסף, ועד שנה מתאריך ההקפאה. ההקפאה תעשה אך ורק בנסיבות רפואיות/אישיות, ותוגש בכתב להנהלה.

 5. בקורסים הכרוכים במבחנים- קורס חינם יינתן למי שנכשל, וזאת בתנאי שהלומד נכח 85% לפחות, ויהיה ניתן למימוש תוך שנה מסיום הקורס ובתנאי שנפתח קורס.

 6. התשלום לבחינות הינו בנפרד ומוגבל בתאריכי יעד. באחריותו של הלומד לעקוב אחר הנחיות המכללה בנושא. המכללה לא תישא באחריות כלפי לומד שפספס את מועד התשלום או הבחינה.

 7. חומרי הלימוד אינם כלולים בשכר הלימוד ונרכשים בגבייה נפרדת.

 8. אין המכללה נושאת באחריות לכישלונו של לומד, אשר לא הגיע עם חומר לימוד לכתה, לא עמד במטלות, לא הכין שעורי בית, איחר לשעורים והחסיר.

 9. הנפקת תעודה חוזרת של גמולי השתלמות הינה בעלות כספית של 30 ₪

 10. המכללה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תאריכי המפגשים וימי הלימוד בקורס בהתאם לנסיבות.

מידע והרשמה: מכללת בת ים, רח' רהב 7, בת-ים

טל': 03-5080981 פקס: 03-5082637 www.byc.co.il

טלפון להודעות וואטסאפ- 054-2954049

 קבלת קהל ימים א'-ה' בין השעות 8.00-14.00 ימים א'-ד' בין השעות 16.30-18.30

 

לימודים עיוניים

 

 1. פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים

 2. התשלומים מתבצעים במזומן, בכרטיסי אשראי (ללא קרדיט) או בצ'קים

 3. התשלום עבור הרצאה בודדת במתחם המכללה הינו 50 ₪ , באודיטוריום 60 ₪

 4. התשלום עבור הרצאה+ מופע באודיטוריום הינו 70 ₪  

 5. התשלום עבור כיבוד- 30 ₪ בכל שנת לימודים

 6. לומד שהיה בהרצאה בודדת ובחר להירשם לאחר מכן לכל הסדרה, יקוזז לו הסכום ששולם מתוך עלות הסדרה.

 7. בני זוג המשתתפים בקורסים עיוניים- זכאים ל-5% הנחה לאחד מבני הזוג (בצמדי קורסים בלבד)

 8. הקפאת השתתפות בקורס תעשה אך ורק מסיבות רפואיות/אישיות אשר יוגשו להנהלת המכללה בכתב ויגובו במסמכים מתאימים.

 9. מימוש קורס לאחר הקפאה – ייעשה רק באותה שנת לימודים.

 10. החזר כספי ניתן לעשות רק באותה שנת לימודים.

 11. לא יוחזר שכר הלימוד לאחר המפגש השני בקורס

 12. לומד שהחסיר מקורס יכול להיכנס להרצאות חלופיות בתיאום מראש לאורך כל שנת הלימודים ועל בסיס מקום פנוי. ההרצאה החלופית יכולה להיות באודיטוריום העירוני במגבלה של עד 2 הרצאות.

 13. לומד המצטרף לקורס פעיל- שכר הלימוד יחושב לפי בניכוי השעורים שהתקיימו

 

סדרות טיולים

 

 1. המחיר הנקוב הוא לסדרה שלמה

 2. רישום לתאריכים נבחרים תהיה על בסיס מקום פנוי והחיוב יהיה לפי התעריפים של טיולים בודדים

 3. אין ביטולים והחזרים- ניתן יהיה להשתמש בזיכויים במלוא הסכום להרצאות ולטיולים בשנת הלימודים הנוכחית.

 4. כל משתתף בטיולים חייב לחתום על "אישור כשירות"

 5. הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשינויים בתכנים ובתאריכים של ההרצאות והטיולים , וכן שינוי מיקום ההרצאות בהתאם לנסיבות.

bottom of page