Studying

גמולי השתלמות

בשיתוף עם העמותה לקידום מקצועי חברתי - "שחר-און"

בדף זה תוכלו למצוא מגוון קורסים והשתלמויות בפיקוח משרד החינוך ובשיתוף עם העמותה לקידום מקצועי "שחר און".

לוותק בשכר- מתוכן 200 שעות מקצועיות:

יש לבצע רישום ותשלום בעמותה בטלפון: 073-2244126

להלן רשימת הקורסים:

סדנא להפגת מתחים

מועד פתיחה: 7.12.22 מועד סיום: 15.2.23

ימי ד' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

כישורי חיים מנצחים

מועד פתיחה: 15.1.23 מועד סיום:19.3.23

ימי א' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10מספר שעות לגמול: 40

 

מעבד תמלילים ברמה מתקדמת

מועד פתיחה: 18.1.23 מועד סיום: 29.3.23

ימי ד' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

קבלת החלטות

מועד פתיחה: 23.1.23 מועד סיום:3.4.23

ימי ג' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

הוראה מתקנת

מועד פתיחה: 26.2.23 מועד סיום: 20.8.23

ימי א' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:100

 

שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית

מועד פתיחה: 14.323 מועד סיום: 20.6.23

ימי ג' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

אימון בסיסי

מועד פתיחה:  16.4.23 מועד סיום: 9.7.23

ימי ב' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 13 מספר שעות לגמול:50

שיפור השירות וניהולו

מועד פתיחה:  26.6.22   מועד סיום: 4.9.22

ימי  א' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

סייעות בחינוך המיוחד

מועד פתיחה: 26.6.22  מועד סיום: 5.2.23

ימי א  בין השעות 17:30 – 20:45

מספר מפגשים: 25 מספר שעות לגמול:100

 

פענוח ציורי ילדים

מועד פתיחה: 18.7.22   מועד סיום:19.9.22

ימי ב'  בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

התמודדות עם ליקוי למידה

מועד פתיחה:  20.7.22  מועד סיום:  21.9.22

ימי  ד בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

לחץ ושחיקה

מועד פתיחה: 9.8.22   מועד סיום: 1.11.22

ימי  ג בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

הכרת המחשב והאינטרט הבסיסי

מועד פתיחה: 26.10.22 מועד סיום: 4.1.23

ימי ד בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

ניהול זמן

מועד פתיחה:   31.10.22 מועד סיום: 9.1.23

ימי ב' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

הקורסים בפיקוח משרד החינוך. בשיתוף העמותה לקידום מקצועי "אופקים חדשים"- שחר און

יש לבצע רישום ותשלום בעמותה בטלפון: 073-2244126

הכרת המחשב והאינטרנט הבסיסי

מועד פתיחה: 19.4.23 מועד סיום: 28.6.23

ימי ב' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

אסרטיביות

מועד פתיחה: 1.5.23 מועד סיום: 3.7.23

ימי ב' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

מבוא להתנהגות ארגונית

מועד פתיחה: 3.5.23 מועד סיום: 9.8.23

ימי ד' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 15 מספר שעות לגמול:60

 

פיתוח קריירה

מועד פתיחה: 4.7.23 מועד סיום: 5.9.23

ימי ב' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40

 

מעבד תמלילים ברמה מתקדמת

מועד פתיחה:12.7.23  מועד סיום: 13.9.23

ימי ד' בין השעות 16.15-19.30

מספר מפגשים: 10 מספר שעות לגמול:40