top of page

המדרשה - נשים לומדות ובונת קהילה

בשת"פ "נפש יהודי"

ימי ד' בין השעות 18.00-20.30


תוכנית איכותית המיועדת לנשים תושבות בת-ים, שהינן בעלות זיקה חברתית וקהילתית בעיר. המפגשים הינם חווייתיים ומבוססים על פילוסופיה והגות יהודית.

בין הנושאים בקורס: מגדר לפי המהר"ל- כוחות נשיים וגבריים בבריאה ובאדם, וכיצד שני הכוחות הללו מתקיימים בכל אחד מאיתנו.


מערכות יחסים זוגיות, משפחתיות ובינאישיות לפי היהדות כיצד "בונים אדם" ב"פרקי אבות"? נבחין בין יצירתיות מתפרצת לגבולות שעוצרים- "כמעיין המתגבר" מול "בור הסוד".

מהי ההגדרה של הטוב? מה בין רציונליות לאמונה? והאם זה בכלל הגיוני להאמין? כיצד ניתן לקבל כלים להתמודדות עם משבר ובניית חוסן נפשי מתוך ארון הספרים היהודי.


**בסוף התוכנית, תיבחן אפשרות , שהמשתתפות בקורס יוציאו לפועל מיזמים חברתיים בעיר בת-ים.


תאריכי המפגשים: 18.6.25 ,28.5.25 ,7.5.25 ,26.3.25 ,5.3.25 ,12.2.25 ,22.1.25 ,1.1.25 ,11.12.24 ,20.11.24


מחיר: 600 ₪ כולל כיבוד


  • ההצטרפות מותנית בראיון אישי

  • מספר המשתתפות מוגבל

  • רשימת התכנים תינתן עם תחילת הפעילותComments


bottom of page