top of page

האסכולה הנשית- בואי להשפיע!

ימי ד' בין השעות 18.00-20.30


החממה העירונית לנשים הפועלות בתוך הקהילה

סדרת מפגשים והרצאות לנשים משפיעות בקהילה בבת-ים.


האסכולה הנשית בבת ים מבוססת על נשים, אקטיביסטיות חברתיות, אשר מקדמות מיזמים בדגש על למידה בקהילה (אנשים בוגרים), בהתאם לתפיסת "עיר לומדת" עליה חתומה העיר בת-ים.


הפעילות החברתיות באסכולה הנשית בבת-ים, פועלות לקידום והנגשת הלמידה בקרב אוכלוסיות מגוונות, דבר שיביא לקידום ערך הלמידה בעיר בת-ים, ופיתוח הפוטנציאל האישי בפרט והקהילתי בכלל.


כדי לקדם מיזמים חברתיים בדגש על למידה, האקטיביסטיות החברתיות נחשפות למפגשים והרצאות מעוררי השראה.

בסדרת ההרצאות יובאו מיטב המרצים במשק ויהיה דגש על תחומי דעת שונים ובהתייחסות

לאקטיביזם חברתי. כל מפגש יתחיל ב"במה מקומית", בת 15 דקות, שתאפשר הצגת מיזם נשי מקומי.


בנוסף למפגשים הללו, יתקיימו מספר מפגשים של "שולחנות עגולים" לשם קביעת המיזמים החברתיים לביצוע.תאריכי המפגשים:רשימת התכנים תינתן עם תחילת הפעילות

מחיר: 590 ₪ כולל כיבוד


***ההצטרפות מותנית בראיון אישי

***מספר המשתתפות מוגבל


Comments


bottom of page