top of page

הנהלת חשבונות סוג 3 ראשי


בפיקוח משרד העבודה והרווחה

ימי ד' בין השעות 17.30-21.45 הפתיחה בתאריך 19.5.24


קורס זה הינו קורס המשך ומיועד לבעלי תעודת מנהל חשבונות סוג 2 מתקדם.

הכשרתו של מנהל חשבונות סוג 3 ראשי תקנה ללומד כלים ניהוליים וכלים מקצועיים להימנות על הצוות הניהולי בארגון.

הכשרה זו והצלחה בבחינות משרד הכלכלה, יאפשרו ללומד להשתלב כשכיר בארגונים גדולים ומורכבים ולמלא תפקיד מנהל חשבונות סוג 3 ראשי, גזבר או חשב ולעמוד בראש מחלקת הכספים והחשבונות. כבעל מקצוע חופשי יכול לתת את שירותיו כעוסק עצמאי או במסגרת שותפות של מנהלי חשבונות.מחיר: 5000 ₪ +300 ₪ דמי רישום (לא כולל חומרי למידה ורישום לבחינות)


משך הקורס: שנה (220 שעות)

תנאי קבלה: תעודת גמר של סוג 2 מטעם משרד הכלכלה


**הקורס מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים, מוכר לגמול השתלמות לעובדים במגזר הציבורי, *** קורס חינם בתוכנית השוברים של משרד הכלכלה לזכאים

** מחירים מיוחדים לחברי הסתדרות העובדים הכללית

*הנחה לתושבי בת-ים ולזכאים留言


bottom of page