top of page

תיכוניה עירונית- השלמת השכלה

תעודת 12 שנות לימוד היא כיום תנאי הכרחי לקבלת עבודה ברוב מקומות העבודה במגזר הציבורי ובחלק ממקומות העבודה במגזר הפרטי. כמו כן זוהי תעודת כניסה הכרחית למסלולי לימוד רבים.


תוכנית הלימודים הינה תוכנית ייחודית של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך והיא מותאמת ללומדים שלא סיימו את לימודיהם התיכוניים.

* ניתן להשלים גם 11 ו-10 שנות לימוד.


פרטי התוכנית:

• התוכנית כוללת 10 יחידות גמר לימודים פעמיים בשבוע בשעות הערב.

• תחילת הלימודים בתחילת כל שנה, אולם ניתן להצטרף לתוכנית גם במהלך השנה.

• משך הלימודים הוא כ-10 חודשי לימוד (2 סמסטרים)


תחילת הלימודים אוקטובר 2023 סיום לימודים יולי 2024מחיר: 6200 ₪ + 300 ₪ דמי רישום (לא כולל חומרי לימוד ורישום לבחינות)

  • לתושבי בת-ים 10% הנחה


לפרטים ורישום: 03-5080981Comentários


bottom of page