top of page

הוראה מותאמת (מתקנת) בקריאה כתיבה וחשבון

ימי ג' בין השעות 17.00-20.15


תוכנית איכותית זו מיועדת במיוחד להורים או אנשים הרוצים לסייע בתחום ההוראה המותאמת לבני משפחה ואחרים. הלמידה בקורס מבוססת על ראיית היכולות והקשיים של התלמיד כחלק מבניית תוכנית מעצימה ומחזקת. בקורס יילמד הבסיס לתחום לקויות למידה, וכן הבנה וידע, אשר יאפשרו להבין תפקודי למידה בסיסיים. נוסף לכך, ירכשו הלומדים אסטרטגיות יישומיות, שיסייעו לתלמידים להתמודד עם הקשיים שהם נתקלים בהם במהלך לימודיהם. בסוף הקורס הלומדים ילמדו לבנות תוכנית התערבות המותאמת לצרכים הייחודים של התלמיד, כדי שיוכל לקבל את העזרה המיטבית. בין נושאי הלימוד: מבוא להוראת ליקויי למידה, החושף את הלומד לתכנים עומדים מאחורי המושגים לקות למידה, קשיי למידה, לקות שפה, לקות כתיבה, הפרעת קשב ועוד.


לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודה מטעם מכללת בת-ים ההשתתפות מותנית בראיון אישי


 ₪2800 (90 שעות אקדמיות, 22 מפגשים)


לתושבי בת-ים 10% הנחה


Comentários


bottom of page