top of page

חשבי שכר

בפיקוח משרד העבודה והרווחה

מרצה: רו"ח עמיר ארנטל


מחזור א'- 5.9.23 ימי ג' בין השעות 17.30-21.45 ההרשמה נסגרה

מחזור ב'- 13.3.24 ימי ד' בין השעות 17.30-21.45 הפתיחה בתאריך 13.3.24


לחשבי שכר תפקיד חשוב והכרחי במקומות תעסוקה והוא אחראי על דאגה לדיווח תקין של שכר העובד. במסגרת הקורס נלמדים היבטי המס, הצד המשפטי והחשבונאי של רכיבי השכר בשילוב עם לימוד תוכנת שכר.

הקורס מיועד למנהלי חשבונות, חשבי שכר, גזברים, מנהלי כספים, אנשי כוח אדם ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים ולכל מי שמעוניין לרכוש מקצוע איכותי ולצאת לשטח עם כלים מעשיים ומקצועיים בתחום חשבות השכר.


נושאי לימוד: דיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פנסיוני, מיסים, תכנת מיכפל

מחיר: 4500 ₪ +300 ₪ דמי רישום (לא כולל חומרי למידה ורישום לבחינות)


משך הקורס: כ-8 חודשים (142 שעות)


תנאי קבלה- 12 שנות לימוד וועדת קבלה


**הקורס מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים, מוכר לגמול השתלמות לעובדים במגזר הציבורי,

** קורס חינם בתוכנית השוברים של משרד הכלכלה לזכאים

** מחירים מיוחדים לחברי הסתדרות העובדים הכללית

*הנחה לתושבי בת-ים ולזכאים

Comments


bottom of page