top of page

חשבי שכר

בפיקוח משרד הכלכלה

לחשבי שכר תפקיד חשוב והכרחי במקומות תעסוקה והוא אחראי על דאגה לדיווח תקין של שכר העובד. במסגרת הקורס נלמדים היבטי המס, הצד המשפטי והחשבונאי של רכיבי השכר בשילוב עם לימוד תוכנת שכר.

הקורס מיועד למנהלי חשבונות, חשבי שכר, גזברים, מנהלי כספים, אנשי כוח אדם ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים ולכל מי שמעוניין לרכוש מקצוע איכותי ולצאת לשטח עם כלים מעשיים ומקצועיים בתחום חשבות השכר.


נושאי לימוד: דיני עבודה, ביטוח לאומי, ביטוח פנסיוני, מיסים, תכנת מיכפל

מחיר: 4500 ₪ +300 ₪ דמי רישום (לא כולל חומרי למידה ורישום לבחינות)


משך הקורס: כ-8 חודשים (142 שעות)


תנאי קבלה- 12 שנות לימוד


**הקורס מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים, מוכר לגמול השתלמות לעובדים במגזר הציבורי,

** קורס חינם בתוכנית השוברים של משרד הכלכלה לזכאים

*הנחה לתושבי בת-ים ולזכאים

bottom of page